Pokud marihuana způsobuje schizofrenii, kam se potom ztrácí schizofrenici?

V posledním týdnu se opět vyrojily v médiích zprávy na téma možného rizika vzniku psychických poruch v důsledku dlouhodobého užívání marihuany. Což není žádná novinka, ovšem konkrétně dle studie Psychiatrického centra v Praze jsou kuřáci šlechtěných modelů s vyšším obsahem THC více ohroženi schizofrenií, protože tyto modely neobsahují téměř žádný kanabidiol, který působí proti THC a má antipsychotické účinky. Nechci polemizovat s touto studií, spíš bych rád popsal, co mi už delší dobu vrtá hlavou v této souvislosti.

Marihuana - joint

zdroj: SXC.hu

Marihuana jako spouštěč schizofrenie je oblíbený argument zastánců kriminalizace konopí. Ponechme nyní stranou fakt, že už dnes se hulí o stošest, takže si nedokážu představit, že by legalizace měla mít významný negativní dopad na psychické zdraví spoluobčanů. Spíš by mě zajímalo, kam se ztrácí všichni ti marihuanoví schizofrenici? Pokud by totiž bylo užívání marihuany významně rizikové, měla by se logicky tato skutečnost projevit ve výskytu schizofrenie v populaci. Jinak řečeno – budeme-li porovnávat srovnatelné země, měl by být v zemi s větším množstvím uživatelů marihuany i větší výskyt schizofrenie v populaci.

Jenže zde je právě rozpor mezi teorií a empirií. Prevalence (počet nemocných na počet obyvatel) schizofrenie je totiž napříč celým světem více méně stejná.

„Riziko propuknutí schizofrenie pohybující se kolem jednoho procenta populace je obdobné u všech kultur, významnější odchylky byly zjištěny pouze u etnických skupin žijících izolovaně a nemísících se s majoritní populací, například u Sámů, což jsou Eskymáci žijící převážně endogamně v severním Švédsku, u kterých je výskyt schizofrenie v populaci až 17 %.“
Erika Matyášová: Sociální stažení u pacientů s psychickým onemocněním (PDF)

Už tohle zjištění naznačuje, že tu něco nehraje, ale pojďme dál. Zajímavé jsou data Světové zdravotnické organizace, která v roce 2004 vytvořila žebříček zemí s výskytem schizofrenie podle ukazatele DALY. Ten jednoduše řečeno vyjadřuje počet let života poznamenaných onemocněním v rámci populace, přičemž se samozřejmě uvádí v relativních číslech a vztahuje ke střední délce života v daném regionu. Je to v podstatě ekonomický ukazatel, který má vyjadřovat míru dopadu určitého onemocnění na ekonomickou aktivitu populace.

Z následující mapy vycházející z dat WHO by se na první pohled mohlo zdát, že jsou napříč světem ve výskytu znatelné rozdíly, opak je ale pravdou. Kartogram využívá dvanáct intervalů, přičemž hraniční žlutý zobrazuje země s DALY v intervalu ≤ 185 a na druhé straně hraniční červený ≥ 295 na 100 000 obyvatel. Barevné odstíny mezi tím tedy vyjadřují jemné rozdíly ukazatele v pouhých desetinách promile.

Prevalence schizofrenie ve světě

Výskyt schizofrenie ve světě

Už při letmém pohledu na Evropu zjistíme, že až na několik výjimek jsou na tom evropské země s výskytem schizofrenie velmi podobně. Abych byl ale korektní, budu dále srovnávat pouze stav v ČR s našimi středoevropskými sousedy se kterými sdílíme podobné osudy, podnebí i kulturu. Jak moc je tedy Česká republika postižena schizofrenií v porovnání se Slovenskem, Polskem, Německem a Rakouskem? Podle dat v žebříčku WHO má Česká republika ukazatel DALY ve výši 185, stejně jako Německo či Rakousko. Slovensko a Polsko jsou na tom o něco hůř, u těchto zemí se uvádí 233. Jen pro informaci dodávám, že hůře než my skončilo z evropských zemí například Švédsko, Portugalsko, Švýcarsko nebo Francie, ale rozdíly jsou zanedbatelné.

Jak je tedy možné, že podle průzkumů patří Češi dlouhodbě k nejčastějším uživatelům marihuany v Evropě (a to i ve stejném období, ze ktrého pochází data WHO) a přitom prevalence schizofrenie se v rámci zemí světa příliš neliší? Jak je možné, že Češi jsou největšími evropskými huliči, ale schizofrenie se vyskytuje v ČR srovnatelně jako v Německu či Rakousku a dokonce o něco méně než ve Francii a Švýcarsku? Pokud by užívání marihuany významným spouštěčem schizofrenie u mladých, pak by se to podle mého názoru mělo projevit na výskytu schizofrenie v populaci. O to víc na velmi přesném ukazateli DALY, který je přímo úměrný počtu let prožitých s onemocněním a mladí huliči-schizofrenici by docela výrazně ovlivňovali ukazatel směrem nahoru.

Za předpokladu, že marihuana opravdu může za určitých podmínek vyvolat schizofrenii, existují dvě možná vysvětlení tohoto „paradoxu“:

 1. V České republice je méně jiných rizikových faktorů způsobující schizofrenii než u našich sousedů. Potom i nárůst schizofrenie v důsledku užívání marihuany by znamenal, že jsme na tom statisticky obdobně jako Německo či Rakousko.
 2. Riziko rozvinutí schizofrenie v důsledku užívání marihuany není statisticky významné, aby ovlivnilo celkovou statistiku při jinak srovnatelných podmínkách. Při zhruba 4 000 nových případech schizofrenie ročně v ČR by se jednalo o jednotky či maximálně několik málo desítek huličů ročně, kteří skončí u psychiatra.

Jako pravděpodobnější se mi jeví druhá možnost. Pravdou totiž je, rizikem rozvoje schizofrenie jsou ohroženi především mladí pravidelní a dlouhodobí uživatelé, kteří mají k schizofrenii predispozice. Kolik takových lidí asi je? Pokud máme soubor všech uživatelů marihuany, musíme nejdříve vyfiltrovat všechny ty začínající a příležitostné. Ze zbývajících dlouhodobých uživatelů musíme potom ještě vyfiltrovat ty, kteří nemají predispozice ke schizofrenii. A u zbývajícího okruhu uživatelů marihuany tedy už může být velké riziko propuknutí schizofrenie.

Za jakou cenu se dá ale ochránit mladé lidi před schizofrenií? Komise britské vlády pro drogy odhaduje, že by se muselo zabránit užívat marihuanu asi 5000 mladým lidem, aby se zamezilo rozvoji schizofrenie u jednoho jediného člověka.

„Based on these figures, this means that to prevent one case of schizophrenia in men aged 20 to 24, about 5,000 men would have to be prevented from ever smoking cannabis.“
Cannabis: Classification and Public Health (PDF)

Existuje ale i ještě jedno možné vysvětlení onoho „paradoxu“. Například dánští vědci došli k závěru, že schizofrenie by se u predisponovaných lidí objevila tak jako tak nezávisle na užívání marihuany. Je tedy možné, že marihuana může být u predisponovaných jedinců silně riziková, ale současně se nijak užívání marihuany neprojeví na celkovém výskytu schizofrenie v populaci, protože obdobím spouštěčem může být například stresové prostředí v zaměstnání, smrt blízkého člověka a pod. Psychiatři pak mají vcelku oprávněný dojem, že případů huličů-schizofreniků je mnoho či dokonce přibývá, ale už si tolik neuvědomí, že jim na druhé straně ubývají o něco starší pacienti s jiným druhem spouštěče schizofrenie.

Je určitě dobré znát všechna možná rizika související s užíváním drog, včetně rizika možného rozvinutí schizofrenie či jiných psychóz, ale měly by se prezentovat prokazatelná fakta a ne dojmy. Rodiče, nebo alespoň učitelé a odborníci na školách, by měli dětem místo zastrašování vysvětlit, že občasný špek s kamarády není žádná tragédie, ale že dlouhodobé hulení či dokonce užívání nejrůznějších halucinogenů v nevhodném prostředí může u psychicky labilních jedinců skončit až na psychiatrii. A spíš než k poslušnosti vést děti k odpovědnosti.

Jimmy Hayek se představuje:

Jmenuji se Jakub Hájek a narodil jsem se v roce 1990 v Olomouci. V současné době studuji Podnikovou ekonomiku a management na Masarykově univerzitě v Brně, jsem webový tvůrce na volné noze. Více informací o mně

4 komentáře u Pokud marihuana způsobuje schizofrenii, kam se potom ztrácí schizofrenici?

 1. Jitka napsal:

  Reakce na: Jak je tedy možné, že podle průzkumů patří Češi dlouhodbě k nejčastějším uživatelům marihuany v Evropě (a to i ve stejném období, ze ktrého pochází data WHO) a přitom prevalence schizofrenie se v rámci zemí světa příliš neliší?

  Oni se nikam neztrácí. Je třeba si uvědomit, že schizofrenie nevypukne okamžitě po konzumaci marihuany, ale může se plíživě začít projevovat až po několika letech užívání konopí. Podle odborníků (mám kontakt např. s Nadací podané ruce) však pro odblokování vrozených dispozic ke schizofrenii (dědičná forma onemocnění by nemusela propuknout, ale marihuana zafunguje jako katalyzátor) stačí vykouření jediného jointu. (!) Dále je třeba si uvědomit, že kuřáci konopí jsou dost často „v pohodě“, proto pokud mají psychické problémy, tak je přerazí další dávkou nebo je bagatelizují, případně si je vůbec nepřipouštějí, takže u nás v republice je spousta lidí, kteří tuto diagnozu vlastní, ale nikam s tím nejdou, neprojeví se to v žádných statistikách. Pokud ostatní lidé zaregistrují na dotyčném nějakou změnu nebo zvláštnost, nespojí si to hned s touto diagnozou nebo ji nemají jak prokázat (pokud člověk nevybočuje z normálu nad určitou hranici, není možné jej násilím donutit k léčbě, tj. také ke stanovení řádné diagnozy). Podle některých psychiatrů je v české populaci 10 % lidí (!) s psychiatrickou diagnozou – z nich nejvíce trpí schizofrenií a maniodepresivní psychozou, ovšem léčí se jen někteří, někteří své problémy bagatelizují a pokud jsou soběstační a nejsou pro své okolí nebezpeční, nelze je ani léčit ani statisticky podchytit.
  Takže odpověď na Vaše otázky je nasnadě – lidé se schizofrenií se nikam neztrácí, žijí mezi námi. U některých je jejich onemocnění nápadné, u jiných méně, u některých probíhá v podstatě latentně. Znám konkrétní lidi – i ty s „úředně“ stanovenou diagnozou, i ty, co jsou v podstatě schopni běžného života (chodí do práce a navenek je v podstatě vše v pořádku) a o jejich problému ví jen jejich nejbližší členové rodiny, příp. úzký kruh přátel.

  • napsal:

   Vzhledem k tomu že mám blízkého člověka s touto diagnosou, tak čas od času přijdu do kontaktu s psychiatry. A také jsem se musel trochu přivzdělat, abych pochopil proč je můj blízký takový divný.
   Za léta co to trvá jsem pochopil že psychiatr/psycholog jsou více méně diagnosy samy o sobě. Lidově to vyjadřuje s až mrazivou přesností ten vtip: „Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a bláznem?“ Odpověď: „Psychiatr má klíče.“

   Sami to dokazují svou praxí. Jen v USA zřejmě v touze být dalším Feudem psychiatři „vynaleznou“ ročně 4000 nových diagnos. Nic neobvyklého není diagnostikovat a následně léčit psychofarmaky paranoidní schizofrenii u nemluvněte. Ano, čtete správně. To že ve „vyspělejším světě“ cpou do 1/3 až 1/2 svých dětí psychofarmaka školní výchovní poradci i bez souhlasu rodičů a pak se náramně diví když některé z těch dětí třeba vystřílí školu, nebo provede jinou šílenost na sobě či okolí asi neva. Je to válka. Válka s psychickými nemocemi a ve válce se se ztrátama počítá. Nebo ne?

   To co jste psala o vysokých počtech schizofreniků v naší populaci je podle mne již z povahy věci jen nějaký odhad, nic exaktního. Každý odhad je daný účelem k němuž byl stvořen. Když chtějí psychiatři větší dílek z obřího koláče peněz ve zdravotnictví (a to chtějí), musí takové ničím nepodložené odhady plodit.
   Je to shodné s postupem jiných skupin toužících po větším přísunu peněz (nejčastěji z rozpočtu) za nic na „bohulibý boj s čímkoliv/za cokoliv“.

 2. Adéla napsal:

  Ztrácejí se do psychiatrických léčeben, pokud mají štěstí, dostanou se ven, ale často pak zůstanou zavření doma, otupělí psychofarmaky. To, že tyhle plody marihuany nejsou znát ve statistikách, může být i tím, že se potácejí v mnoha různých psychiatrických diagnózách a nejsou zavedeni do databáze schizofreniků. Strávila jsem v psychiatrické léčebně pár let. Mladí lidé, se kterými jsem se tam setkala a kteří měli různé psychotické problémy, patřili mezi huliče nápadně častěji, než mladí lidé, se kterými se setkávám mimo léčebnu. U řady z nich byla mezi hulením a propuknutím nemoci jasná souvislost.
  Jsem pro legalizaci marihuany, ale myslím si, že lidé, kteří budou legalizaci provádět, by si měli uvědomovat rizika její konzumace a dělat patřičnou osvětu. Fakt, že kouření marihuany může vést k rozvoji psychózy, i kdyby se to mělo realizovat u 1 z 5000, by mělo být napsáno na každém gramu, který se prodá. Rozhodně nesouhlasím s posledním odstavcem. To mám svým dětem říkat – pokud jsi labilní, raději kuř jen občas, pokud stabilní, nic ti nehrozí?
  Kouření marihuany by se nemělo bránit, ale je dobré dát dětem (lidi většinou nezačínají kouřit až jako dospělí) příležitost si pořádně uvědomit, jaké riziko může nést to, když začnou hulit. Myslím, že většina z nich se dokáže dobře bavit i bez hulení a začnou jen proto, že jim to někdo strčí pod nos a kromě nedostatečně podloženého zákazu na tom nic špatného nevidí, ani jim v hlavě varovně nezapípá predispozice k psychóze.
  Legalizace by snad mohla vést k lepšímu výzkumu těchto souvislostí.

 3. Podávám trestní oznámení na psychiatrii, neboť telepatie jednoznačně existuje, setkala jsem se s někým pouze na základě telepatické dohody a i jinak ji mám bezpečně ověřenu a nejde o nemoc. Dělaly se Fauzfeld pokusy, které byly z 38 % úspěšné. Podala jsem si žádost o informaci, jaké procento polulace je označeno za schizofreniky. Jsem přesvědčena, že ani v nejmenším nepřesahuje 38 % a tak tito lidé spadají do této kategorie, kde byla telepatie potvrzena. 100 % ověření zabraňuje zákonnitost vyššího, jak jsem ji popsala ve svém díle Filosofia a takzvaný psí efekt, jak jsem nazvala „psí “ vlastnosti vycházející z PSIONIKY. Telepatii jasně popisuje mystika. Mystika je základem každého náboženství, není tedy možné na jedné straně hlásat svobodu náboženství a zároveň, že jde o nemoc. Telepatie spočívá v odpoutání pozornosti od světa takzvané vyčištění se a na této čisté desce se zobrazují vlny myšlenek, neboť vše je elektromagnetické povahy. Při Gauzfeld pokusech se jednomu člověku daly klapky na oči a pustil se šum do uší , tedy aby se odpoutal od světa a druhý vysílal obrazy. Pánové si posílají obrazy přes porno jako třetí rozměr. V tomto případě by možná byla úspěšnost 100 %.
  Drogy pomáhají k odpoutání od světa a člověk je paradoxně vyčištěn a je “ naladěn “ na toky myšlenek a funguje jako rádio, které přijímá vlny. Problém je, že drogy ničí tělo, mají vedlejší účinky, čili mnohem lepší je meditace, která je náročná a zdlouhavá,
  ale přináší pouze výsledky , čili nemá tyto doprovodné negativní projevy jako drogy. Telepatie tedy byla jednoznačně u 38 % potvrzena vědou, kdy pro východní mystiku je něco samozřejmého jako se člověk myje a každý křovák je něčeho takového schopen, takže se může civilizaci jen vysmívat. Psychiatrie nemůže popírat své výzkumy a ony lidi označuje za nemocné naprosto protiprávně. Také obviňuji psychiatrii, že je domluvena s politiky, aby likvidovali nepohodlné, neboť telepatie je skvěle využívána pro korupci. Domluví se mezi sebou i stromy i šimpanzi vycítí záměry druhého, takže kdo nevěří, že existuje telepatie patří leda do staré učebnice totalit a zkorumpovanosti. Ptala jsem se asi 200 lidí, zda v ní věří. Potvrdilo 38 %. Dvě paní uvedly, že když na někoho myslí, on jim zavolá. Měla jsem mnoho zážitků.Nedavno jsem slyšela zcela jasně klepání na vrata. Vyšla jsem ven, ale nikdo tam nebyl. Nestačila jsem se ani otočit a proti mě šla pošťačka. Místo, aby se oněch lidí vyptávali, zjišťovali, co a jak a pokračovali ve výzkumech, likvidují je jako nemocné, aby se mnohé neobjasnilo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>