Jimmy Hayek

Bloger obecný a bloger skalní

Je až s podivem neuvěřitelné, že se do učebnic přírodopisu a biologie doposud nedostal tak známý živočišný druh jako je bloger. Je pravdou, že většina učebnic je data staršího, než je zdrávo, ale i v novějších vydáních tento druh chybí. A přitom je to snad jediný druh na planetě, který nevymírá, není ohrožen, ba dokonce se mu daří a jeho populace velmi rychle narůstá.

Bloger se nejvíce objevuje v městských aglomeracích, ve velkých městech, ale v posledních letech se začíná usídlovat i v menších městech a na vesnicích. Je to noční živočich, který přes den spí, a většinou tak nebývá viděn.

Tento druh má však problém; ze dvou známých druhů blogerů, obecného a skalního, se právě obecný rychleji rozmnožuje a vytěsňuje minoritní druh blogera skalního. Bloger obecný je menšího vzrůstu, létá v hejnech a rychleji. Oproti tomu bloger skalní žije sám, je mohutnější a létá pomaleji. Narozdíl však od obecného létá s rozmyslem a mnohem elegantněji.

Hlavní problém tkví v tom, že bloger obecný žije takřka všude a parazituje většinou na blogerovi skalním, když mu z hnízda krade potravu. Bloger obecný je totiž nesmírně líný a neschopný sám něco ulovit. Je dotěrný, lidé ho však mají rádi. To blogeři skalní bývají často nezvanými návštěvníky a kolují o nich samé nepravdy a lži.

Blogerů skalních rapidně ubývá, stejně tak jako rapidně narůstá počet obecných. Ochranářům přírody tento fakt zřejmě nevadí. Ani Strana zelených nejeví zájem situaci řešit. Asi nedokáží rozeznat jednotlivé druhy blogerů a hází je do jednoho pytle. Snad se alespoň dočkáme v příštích letech doplnění učebnic přírodopisu o tento zajímavý živočišný druh. Otázkou však zůstává, zda bloger skalní nevyhyne a blogeři obecní neobsadí jeho hnízda.


Jakub Hájek

Autorem blogísku je Jakub Hájek, kdysi infantilní rebel bez příčiny, nyní infantilní fotr s příčinou. Frontendista – milovník dobrého kódu a konzistentního UI. Nadšený propagátor hičhajkingu a temnokomorničení. Sledujte mě na Facebooku nebo Twitteru.